Noordieker Joargang Noariker Joargang Veldnamenboek Noordieker Joargang Noariker Joargang 60 jaar Timmerije Neede 200 Noariker Jaorgang 2016 Noariker Jaorgang 2017 Rondum Nee Concordia 75 Noariker Jaorgang 2018

 

De redactie van de Historische Vereniging Oud Noordijk streeft er naar eens per jaar de Noariker Jaorgang uit te geven.
Soms is dat in samenwerking met de Historische Kring Neede gebeurd, hetgeen tot gemeenschappelijke uitgaven geleid heeft.
Voor zover voorradig zijn de oude uitgaven bij de Historische Vereniging Oud Noordijk te koop voor €15.00.

De redactie bestaat uit:
Jan Markink.
Jan Krooshof.
Henk Klanderman.

Voor uitwerking en vormgeving zorgt:
Wim Meerman

Overzicht van de tot nu toe uitgegeven Noariker Joargangen.
Als in de kolom PDF Ja is aangegeven, dan is door dit aan te klikken
de gehele Joargang (of een gedeelte) te downloaden.
Aangezien het om grote bestanden gaat, kan het laden enige tijd
(soms meer dan 1 minuut) in beslag nemen.
Wanneer de uitgaven nog in voorraad zijn, dan zijn ze te koop voor de prijs
zoals in de kolom "Te koop" is aangegeven. De Noariker Jaorgang is te
koop voor hetzelfde bedrag als een jaarlidmaatschap van onze vereniging.
U kunt ook overwegen lid te worden en de Jaorgang cadeau krijgen.

Nummer
Jaar
Inhoud
Bijzonderheden
PDF
Te koop
0 1987 Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole Gescande versie Ja Nee
1   Gerrit Jan ter Horst, Oude akten, Rogge maaien, etc. Noariker Jaorgang 1 Nee
  1991 Ruilverkaveling "Neederberg" Samen met de Historische Kring Neede Nee 5,00
2
1992
Verkoop1927, Speuren naar sporen, uut vriejen, Noordijker veld, etc.
Noariker Jaorgang 2
Nee
3
1993
Markenindeling, Verkoopakte, Oudejaarsavond, Stoekzalve, Stamboomonderzoek, etc.
Noariker Jaorgang 3
Ja
4
1994
Vroegere bewoners, diergeneeskunde, veldnamenonderzoek, Bollert brons, de Nachtegaal, etc.
Noariker Jaorgang 4
Nee
5
1995
1940-1945, diverse persoonlijke belevingsverhalen uit de tweede wereldoorlog
Noariker Jaorgang 5, 50 jaar bevrijding
Nee
6
1997
Noariker museum, Hassink Wassink, Harperink, Touwtrekken, etc.
Noariker Jaorgang 6
Nee
7
1998
Kiekjesbook, bekiek 't maor, foto's van mensen, huizen en dingen, etc.
Noariker Jaorgang 7
Nee
8 2001 H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc. Noariker Jaorgang 8 Nee
  2002 Boerderij- en veldnamen in Neede Uitverkocht Deels Nee
9 2005 Noaberschap, VV Noordijk, Rika Timmerije, Berend Tormijn, etc. Noariker Jaorgang Nee
10
2008
Schooltied, een tied um (nooit) te vergett'n. Noariker Jaorgang 10, Schoolfoto's

Ja

15,00
11 2009 Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk Noariker Jaorgang 11, Bijdragen bestuursleden. Ja 15,00

2011 Brulfteneugers Anno 1912 Samen met de Historische Kring Neede Nee 5,00
12 2012 80 jaar Timmerije, next level in plastics Uitgegeven samen met en voor het bedrijf Timmerije Ja
13 2013 Neede voor 200 jaar Uitgegeven samen met de Historische Kring Neede Ja 15,00
14
2016
Vertrokken Noordijkers, Tijink op Scheunink, Producten te koop bij Wassink, Oud krantennieuws, Vroger
Noariker Jaorgang 2016
Ja
15,00
15
2017
Oogstdagen, Elshof, Anthony Reurink, Groot Markerink Noariker Jaorgang 2017 Ja 15,00
  2017
Rondum Nee
Uitgegeven samen met de Historische Kring Neede Ja
12,50

2018
Concordia 75 jaar
Uitgegeven samen met Muziekvereniging Concordia Ja
7,50
16
2018
Noariker Joargang 2018
Noariker Joargang 2018 Ja
15,00