Noordieker Joargang Noariker Joargang Veldnamenboek Noordieker Joargang Noariker Joargang 60 jaar Timmerije Neede 200 Noariker Jaorgang 2016 Noariker Jaorgang 2017 Rondum Nee Concordia 75 Noariker Jaorgang 2018

 

De redactie van de Historische Vereniging Oud Noordijk streeft er naar eens per jaar de Noariker Jaorgang uit te geven.
Soms is dat in samenwerking met de Historische Kring Neede gebeurd, hetgeen tot gemeenschappelijke uitgaven geleid heeft.
Voor zover voorradig zijn de oude uitgaven bij de Historische Vereniging Oud Noordijk te koop voor €15.00.

De redactie bestaat uit:
Johanna Reurink
Willemien Kolthoff
Jan Markink.
Jan Krooshof.
Henk Klanderman.

Voor uitwerking, vormgeving en eindredactie zorgt:
Wim Meerman

Overzicht van de tot nu toe uitgegeven Noariker Joargangen.
Als in de kolom PDF Ja is aangegeven, dan is door dit aan te klikken
de gehele Joargang (of een gedeelte) te downloaden.
Aangezien het om grote bestanden gaat, kan het laden enige tijd
(soms meer dan 1 minuut) in beslag nemen:

Nummer
Jaar
Inhoud
Bijzonderheden
PDF
0 1987
Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole
Gescande versie
Ja
1
Gerrit Jan ter Horst, Oude akten, Rogge maaien, etc.

Nee
  1991 Ruilverkaveling "Neederberg" Samen met de Historische Kring Neede
Nee
2
1992
Verkoop1927, Speuren naar sporen, uut vriejen, Noordijker veld, etc.

Nee
3
1993
Markenindeling, Verkoopakte, Oudejaarsavond, Stoekzalve, Stamboomonderzoek, etc.

Ja
4
1994
Vroegere bewoners, diergeneeskunde, veldnamenonderzoek, Bollert brons, de Nachtegaal, etc.

Nee
5
1995
1940-1945, diverse persoonlijke belevingsverhalen uit de tweede wereldoorlog
50 jaar bevrijding
Nee
6
1997
Noariker museum, Hassink Wassink, Harperink, Touwtrekken, etc.

Nee
7
1998
Kiekjesbook, bekiek 't maor, foto's van mensen, huizen en dingen, etc.

Nee
8
2001
H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

Nee

2002
Boerderij- en veldnamen in Neede
Uitverkocht
Deels
8
2001
H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

Nee
9
2005
Noaberschap, VV Noordijk, Rika Timmerije, Berend Tormijn, etc.

Nee
10
2008
Schooltied, een tied um (nooit) te vergett'n.
Schoolfoto's
Ja
11
2009
Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk
Bijdragen bestuursleden.
Ja

2011
Brulfteneugers Anno 1912
Samen met de Historische Kring Neede Nee
12
2012
80 jaar Timmerije, next level in plastics
Uitgegeven samen met en voor het bedrijf Timmerije
Ja
13 2013
Neede voor 200 jaar
Uitgegeven samen met de Historische Kring Neede Ja
14
2016
Vertrokken Noordijkers, Tijink op Scheunink, Producten te koop bij Wassink, Oud krantennieuws, Vroger
Noariker Jaorgang 2016
Ja
15
2017
Oogstdagen, Elshof, Anthony Reurink, Groot Markerink

Noariker Jaorgang 20177
Ja
  2017
Rondum Nee
Uitgegeven samen met de Historische Kring Neede Ja

2018
Concordia 75 jaar
Uitgegeven samen met Muziekvereniging Concordia Ja
16
2018
Noarikr Joargang 2018
  Ja