Noordijk

 

(Volgens Wikipedia) Noordijk (Nedersaksisch: Noarik), waarvan de naam is afgeleid van Noord-wijk,

is een kleine gemeenschap in de gemeente Berkelland met een sterk agrarisch karakter.
In het buitengebied vindt men oude boerderijen te midden van landerijen. Grote delen zijn stiltegebied.

In het voormalige dorpshuis de Oale Schole is een informatiecentrum ingericht, waar men van
alles te weten kan komen over hoe het leven zich hier in vroeger tijden afspeelde.
Rond Pinksteren worden de zomerfeesten gehouden (Noariker Pinkster Karmse).
Vele jaren is tijdens deze kermis uit volle borst gezongen dat Noordijk aan de Berkel zou liggen.

In het najaar wordt jaarlijks een groot paardenfestijn gehouden dat nationaal bekend
staat onder de naam Bollert Brons. Het wordt gehouden in het gebied rond Noordijk,
ook wel het Noordijkerveld genoemd.

Noordijk lag vroeger aan de spoorlijn Neede - Hellendoorn met Halte Noordijk.
Het spoor is al jaren opgebroken maar het stationsgebouw staat er nog.
Geschiedenis van Noordijk

 

In de archieven is Noordijk eerder ook aangeduid als Noertwijck,
Noortwijck of Nortwijck.

Begin 2015 is aan de Eigdeweg archeologisch onderzoek gedaan.
Hierbij is vastgesteld, dat er ter plekke rond het jaar 800 een of meerdere boerderijen hebben gestaan
en er weg gelopen heeft in de richting van de Berg. Er zijn ook wat scherven en ijzerresten gevonden.
Meer dan 1000 jaar geleden waren er dus al bewoners aan de voet van Needse Berg.
Door op onderstaande foto te klikken worden de sporen in de grond zichtbaar.Archeologisch onderzoek


In 1988 is uitvoering herdacht en gevierd, dat Neede, en dus ook Noordijk 800 jaar bestaan.
De Historische Vereniging Neede heeft toen het boek Neede 800 uitgegeven.
Dat Neede 800 jaar bestond is ontleend aan het goederenregister van Hendrik, graaf van Dahl
en heer van Diepenheim. In dit register komen de volgende boerderijen in Noordijk voor:

Boerderijnaam
Huidige adres
Bensink
Uitslagdijk 6
de Hilvert
Bliksteeg 2
de Hornte
Zijdeweg 2
de Hunger
Ruilverkavelingsweg 2
Leussink
Geerdinkweg 3
Meenk
Onbekend, mogelijk het latere Meengsman
Nijhuis
Borgersteeg 2
Olthof
afgebroken
Saaltink
Kupersweg 3
Vruwink
Stobbesteeg 1
Wenninkmolen
Stobbesteeg 5


Wie er rond 1600 in Noordijk woonden kan afgeleid worden uit de lijst van "pachthoenders",
een jaarlijkse afdracht aan de heer van Borculo. In die tijd maakte Noordijk en ook
Neede deel uit van de Heerlijkheid Borculo.
De lijst is verklaard en opgenomen in een publicatie van J.G. Smit in het
periodiek "Old Nee" van de Historische Kring Neede (Old Nee Nr. 24).
Een scan van deze publicatie is hier te vinden.

In 1646 is er door Krijnck voor belastingheffing een verpondingslijst opgesteld.
Door B.H.M. te Vaarwerk is een afschrift gemaakt en gepubliceerd via
de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo. Het document is hier te vinden.
Veel van de genoemde boerderij- en huisnamen zijn nu nog bekend of aanwezig.
In de periode tot 1600 is niet eenvoudige na te gaan wie er in Noordijk woonden.
Vanaf 1600 werden in kerkboeken geboortes, huwelijken en kerklidmaaatschappen
bijgehouden. Van de kerkboeken zijn afschriften gemaakt,
die in te zien zijn via de website van Genealogiedomein.

Rond 1750 heeft dominee Spackler van de Nederduits Gereformeerde gemeente Neede
een lijst opgesteld van al de lidmaten. Deze lijst is huis na huis opgesteld
en geeft een beeld van de samenstelling van de Noordijkse huishoudens.

 

Noordijk was verdeeld in rotten,
met een rotmeester als aanspreekpunt voor de heer van Borculo. Deze verdeling
is ook gebruikt voor de indeling van de bijlage van de uitgave: Neede voor 200 jaar.
Hierin is te zien wie rond 1830 waar woonden in Noordijk.

(Wordt vervolgd)